Match play za člane Goriškega golf kluba

datum: 06. 05. 2018

     kategorija: Novice - intranet


Prijave za udeležbo na tekmovanju, ki bo potekalo od junija pa do septembra pošljite čimprej na info@goriskigolfklub.si ali pa kontaktirajte kapetana Davida 041 371 171.
Zmagovalec bo razglašen po tekmi klubskega prvenstva 2018 v mesecu septembru.
Dobro igro in veliko zabave.


MatchPlayGGK_2018 RAZPIS.doc

 

RAZPIS ZA KLUBSKO PRVENSTVO GGK V MATCH PALY POSAMEZNIKI –

ZA LETO 2018

Na tekmovanje so povabljeni vse članice in vsi člani GORIŠKEGA GOLF KLUBA s plačano letno članarino za leto 2018.

 

Sistem igranja: Match Play posameznikov

Prijave vseh zainteresiranih zbiramo do vključno 26.5.2018 na info@goriskigolfklub.si

Ob prijavi mora vsak udeleženec:

- vplačati vpisnino (10,00 €) na TRR Goriškega golf kluba

- sporočiti svoj EGA HCP, telefonski kontakt ter naslov elektronske pošte.

 

Tabela z razporedom prijavljenih igralcev in dokončni razpored parov bo objavljen najkasneje do 30.05.2018 na spletni strani www.goriskigolfklub.si

 

Udeleženci tekmovanja morajo odigrati svoje dvoboje do roka, ki bo razpisan sicer sledi kazen, kar pomeni izguba dvoboja.

Upoštevalo se bo HCP po sistemu EGA HCP System 2016-2019, ki je spremenil metodo izračuna število udarcev prednosti, ki jih bodo imeli igralci z višjim HCP-om.

Upoštevala se bo polna razlika med HCP-oma igralcev v dvoboju. Igralec z višjim HCP-om bo imel prednost največ enega udarca na posamezni luknji (upoštevaje rating težavnosti posamezne luknje). Najvišja prednost ne more preseči 18 udarcev.

Pri igralcih z višjim exact HCP-om od 36 se bo upošteval HCP 36.

 

Če bo po odigranih 18 luknjah dvoboj izenačen, bosta igralca odigrala dodatne luknje, začenši z luknjo številka ena, dokler eden od igralcev ne bo osvojil luknje. Sistem igranja predvideva, da bo poraženec v dvoboju izločen iz nadaljenega tekmovanja.

 

Pravila dogovarjanja:

Po objavi parov za posamezni dvoboj, je naloga igralca z višjim HCP-om, da nasprotniku predlaga datum in uro dvoboja in sicer z vsaj dvemi možnimi datumi. Predlog z istočasno navedbo telefonskega kontakta in elektronske pošte je potrebno posredovati tudi na info@goriskigolfklub.si . V kolikor ne bi prišlo do dogovora, mora igralec z višjim HCP-om o tem obvestiti kapetana, ki ima pravico dokončne odločbe.

Če eden od udeležencev ne pride na igrišče ob dogovorjeni uri, bo po 15 minutnem čakanju za zmagovalca dvoboja proglašen prisotni igralec.

Neposredno po koncu dvoboja morata igralca podpisati score kartico in jo izročiti kapetanu oz. v recepciji. Zmagovalec dvoboja je dolžan po elektronski pošti o izidu dvoboja obvestiti kapetana.

 

Zadnji rok za prijavo je 26.05.2018 na info@goriskigolfklub.si .

 

Kapetan tekmovanja v Match Play-u :

David Zalašček,

tel: 041 371 171;

info@goriskigolfklub.si

na vrh