Odgovor pristojne inštitucije glede prehajanja občinskih meja v zvezi z igranjem golfa

datum: 22. 04. 2020

     kategorija: Novice


ki ga je GZS glede na veliko število vprašanj golfistk in golfistov naslovilo na pristojno inštitucijo.
Odlok zaenkrat NE dovoljuje igranja v drugi občini - žal. - beri dalje obrazložitev


Omejitev gibanja med občinami – uradno pojasnilo Policije

ZASTAVLJENO VPRAŠANJE POLICIJI S  STRANI GZS:

Naslovnik:  <info.koronavirus@policija.si>

Datum:        21. 04. 2020 10:30

Zadeva: Uporaba golf igrišča zunaj občine prebivališča

 

Spoštovani,     na vas se obračamo kot nacionalna panožna zveza za golf (Golf Zveza Slovenije), ki smo že v prejšnjem tednu pripravili priporočila za zagotavljanje varne oblike igre golfa za igrišča, kot igralce. Objavljena so bila na naši uradni spletni strani ter posredovana na NIJZ ter UKOM. Od NIJZ smo danes dobili komentarje, ki jih usklajujemo. Dokument bo kot priporočilo objavljen tudi na strani NIJZ v kratkem.   Imamo pa veliko vprašanj v povezavi z omejitvijo gibanja med občinami in vas prosimo za ustrezna navodila, kaj lahko svetujemo igralcem, ki v svoji občini nimajo golf igrišča. Ali smejo dostopati do igrišč izven svoje občine? Ali za to potrebujejo kako potrdilo, članstvo kluba, igralno karto na igrišču, na katerega bi šli igrati ?     V naprej se vam zahvaljujemo za odgovor in vas lepo pozdravljamo.   Ziga Osterc Predsednik Golf Zveze Slovenije   ODGOVOR POLICIJE:

 

From:andreja.zakelj@policija.si<andreja.zakelj@policija.si>On Behalf Of info.koronavirus@policija.si Sent: Tuesday, April 21, 2020 12:40 PM To: Ziga Osterc - GZS <ziga.osterc@golfzveza-slovenije.si> Subject: Re: Uporaba golf igrišča zunaj občine prebivališča

 

Spoštovani, prejeli  smo vaše vprašanje, posredovano po elektronski pošti, ki se nanaša na spoštovanje Odloka Vlade Republike Slovenije o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji  ter prepovedi gibanja izven občin, ki je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 52/2020, 15. 4. 2020.

Odlok je dostopen na spletni strani Uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0793/odlok-o-zacasni-splosni-prepovedi-gibanja-in-zbiranja-ljudi-na-javnih-krajih-povrsinah-in-mestih-v-republiki-sloveniji-ter-prepovedi-gibanja-izven-obcin

Naj  poudarimo,  da  je  namen predpisa zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19,  zato odsvetujemo vso nenujno gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah. Odlok dopušča nekatere izjeme, pri katerih mora biti podan element nujnosti ali  nedostopnosti  do  storitev  in  blaga, ki naj ga posameznik, če je le mogoče,  podkrepi  z  listino, ob tem pa zagotavlja ustrezno osebno zaščito (maska) ter spoštuje priporočila stroke.

Pojasnila vsebine odloka so na voljo tudi na spletni strani Vlade RS: https://www.gov.si/novice/2020-04-16-novi-odlok-o-zacasni-splosni-prepovedi-gibanja-in-zbiranja-ljudi-na-javnih-mestih-dopusca-nekatere-sportne-aktivnosti-posameznikov-v-svoji-obcini-pa-tudi-vzdrzevalna-in-sezonska-dela-na-zasebnih-zemljiscih-izven-obcine-prebivanja/

V skladu s tretjim odstavkom 4. člena tega odloka bo posameznik ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb lahko na prostem oziroma odprtih javnih krajih v občini prebivališča izvajal športno-rekreacijsko dejavnost individualnega značaja (npr. tek, kolesarjenje, golf, joga) ali športno-rekreacijsko dejavnost, pri kateri ob običajnem izvajanju ni mogoč stik z drugimi posamezniki (npr. tenis, badminton, balinanje).

Predpis jasno določa, da se je možno ukvarjati s tistimi športi, kjer je možno ohranjati varno razdaljo. V vašem primeru odlok zaenkrat še ne dovoljuje možnosti prehajanja v drugo občino zaradi igranja golfa, torej ne. Lep pozdrav in ostanite zdravi še naprej

 

Sporočamo, da smo navodila in priporočila za igrišča in golfiste dokončno uskladili še z NIJZ in posodobljeni dokument objavili na www.golfportal.si. Dokument si lahko pogledate tudi na povezavi - klikni.

 

na vrh